A Hullám

Keserű Luca, 2012

A Hullám

Serena Scapagnini – Rómában élő fiatal képzőművész és művészettörténész –, művein a hatalmas, elnagyolt felületek egyszerű minimalizmusa egyazon képen belül találkozik a sokszor düreri alapossággal megrajzolt, többnyire saját emlékképeit benyomásszerűen rögzítő figurális részletekkel. 
Művészetében nehezen választható külön az elméleti, illetve a gyakorlati hivatás: egy művészeti korszakkal, életművel vagy technikával kapcsolatos kutatásait nem feltétlenül teoretikus módon, hanem sokszor az alkotói folyamat metódusán keresztül, saját művei által értelmezi. 
Legfrissebb 'kutatásai' (2010 óta) a zene, valamint a természet akusztikus aspektusainak feltárására irányulnak, illetve ezek vizualizálhatóságának ideális formáját próbálják megragadni. A századfordulóról elsősorban a zenész Szkrjabin és a festő Kandinszkij szinesztétikus elméleteinek, illetve Daphne Oram elektronikus zenei kísérleteihez kapcsolódó hangszintézis koncepciójának alapos vizsgálata után alakította ki sajátos álláspontját. L'Onda (A Hullám) című projektjében (2011) hét darab, közel három méteres papírtekercset függeszt fel, melyet első ízben láthat a nyilvánosság budapesti kiállítása alkalmával. A különböző médiumok alkalmazásával a papírtekercs felületén létrehozott nádas Syrinx és Pán történetét, a nimfa akusztikus metamorfózisát dolgozza fel Serena Scapagnini sajátos, „poliszenzoriális” megfogalmazásában. Installációja – illetve a papírerdőbe nem integrált ARIAnna (2011) című műve – sajátos hordozója azoknak a fizikai kísérleteknek, melyek a hanghullámok hatására szabályos formákba rendezik a mű felületére helyezett színezékekeket. Ezek manipulált, illetve eredeti formájukban meghagyott alakzatai generálják a művek egyedülálló, természetes hullámzását.

Keserű Luca